Oferta handlowa Zakładu Sortowania i Pakowania Jaj MIOTK  Zakład Sortowania i Pakowania Jaj "MIOTK" pragnie przedstawić Państwu swoją ofertę handlową oraz zapewnić o profesjonalnym przygotowaniu do dystrybucji jaj spożywczych. Nasze jajka pochodzą wyłącznie z polskich ferm będących pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych. Oferujemy sprzedaż hurtową jaj: jaj kurzych oraz jaj przepiórczych.

  Zakład jest zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie i nadany został weterynaryjny numer Zakładu Sortowania i Pakowania Jaj:PL-22155904.

  Proces produkcyjny jest pod stałym nadzorem weterynaryjnym, wdrożony został system jakości HACCP.

  Transport naszych wyrobów odbywa się wyłącznie własnymi samochodami dostawczymi, spełniającymi wszelkie wymagania w zakresie transportu jaj spożywczych.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii po dokonaniu kontroli wydał pozytywną decyzję na samochody służące do przewozu jaj konsumpcyjnych.